• Client: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Location: Petten
  • Year: 2009-2015

Boulevard & kustzone, Petten

Petten - Petten-Camperduin - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoekt naar een innovatieve manier om de kust bij Petten/Camperduin klaar te maken voor de zeespiegelstijging ten gevolge van de klimaatsverandering.

Linkedin | Twitter | Facebook

Boulevard & kustzone, Petten

Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw maakte het projectplan ontwerp voor de nieuwe waterfronten van Camperduin & Petten. Natuur & recreatie dient daarbij alle ruimte te krijgen. De kust wordt daarmee niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker voor natuur, recreatie en toerisme. Eind 2015 was de kust weer op kracht zijn.

ARCADIS landschapsarchitectuur heeft in nauwe samenwerking met betrokkenen en bewoners ontworpen aan ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is gewerkt met ontwikkelscenario’s voor het gebied, die zijn uitgewerkt in concrete bouwstenen en 4 alternatieven. In dialoog met de stakeholders is daarop een gebiedsuitwerking gemaakt voor de versterking van ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Project data

LocationPetten Google Maps
AssignmentInrichtingsplan
Size25ha
Design2009
Construction2014
ClientHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
TeamTimo Cents, Gertjan Jobse
Boulevard & kustzone, Petten
Boulevard & kustzone, Petten
Boulevard & kustzone, Petten
Boulevard & kustzone, Petten
Boulevard & kustzone, Petten