• Client: Waterschap Scheldestromen
  • Location: Tholen
  • Year: 2015-2017

Keermiddel haven Tholen

Tholen - In de haven van Tholen is een keermiddel gebouwd. Voorheen had de vaart een open verbinding met het Volkerak-Zoommeer, om dit zomaar af te sluiten is een uitgebreid participatietraject met de omgeving tot stand gekomen en kreeg het keermiddel de voorkeur. Arcadis landschapsarchitectuur heeft samen met collega’s en de aannemer Hakkers het ontwerp tot uitvoering gebracht.

Linkedin | Twitter | Facebook

Keermiddel haven Tholen

Het keermiddel beschermt de haven van Tholen tegen hoge waterstanden. Dit is nodig omdat het Volkerak-Zoommeer wordt ingericht tot de grootste waterberging van Nederland. Deze waterberging wordt ingezet voor het geval de Hartelkering en de Maeslantkering bij Rotterdam beide gesloten moeten worden wegens zware wind en ook de Haringvlietsluizen dicht zijn voor hoogwater door regen. Het rivierpeil stijgt dan tot gevaarlijke hoogte, terwijl het water niet afgevoerd kan worden naar de Noordzee. Als de waterberging wordt ingezet, kan het water in de haven van Tholen met circa 2.30 meter stijgen. Om waterschade te voorkomen aan aanlegvoorzieningen, kademuren en woningen werd het keermiddel in de haven aangelegd.

Project data

LocationTholen Google Maps
Design2015-2016
Construction2017
ClientWaterschap Scheldestromen
TeamTimo Cents, Joep van Baast, Ferry Streng
In collaboration withHakkers aannemer
Copyright imagesFerry Streng
Keermiddel haven Tholen
Keermiddel haven Tholen
Keermiddel haven Tholen
Keermiddel haven Tholen
Keermiddel haven Tholen