• Client: Provincie Drenthe
  • Location: Provincie Drenthe
  • Year: 2006-2017

Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk

Provincie Drenthe - Arcadis Landschapsarchitectuur & stedenbouw heeft de recreatieve toegangspoorten -en opstappunten van het Nationaal beek -en esdorpenlandschap Drentse Aa ontworpen en aangelegd.

Linkedin | Twitter | Facebook

Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk

In het kader van het ‘Levend bezoekersnetwerk’ wordt binnen het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa een netwerk van informatiepunten opgezet dat gezamenlijk het bezoekerscentrum van het Nationaal Park vormt. Het systeem van informatiepunten is opgebouwd uit twee delen, een‘vast’ -locatiegebonden netwerk en een ‘flexibel’- activiteiten netwerk.

Het locatiegebonden netwerk is onderverdeeld in toegangspoorten, knooppunten en informatiepunten. Alle toegangspoorten en knooppunten hebben als doelstelling de mensen te verleiden om de auto achter te laten en op een andere wijze het gebied te verkennen. Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw heeft ‘het bouwstenen en ontwerp toegangspoorten en knooppunten’ gemaakt en meerdere inrichtingsplannen voor de toegangspoorten en knooppunten. Voorbeelden zijn de toegangspoorten in Anloo, Rolde, Balloerveld, Gasteren, Gasterse duinen, Noord, Knooppunt Anloo-Kniphorstbosch, Knooppunt Balloo.

Project data

LocationProvincie Drenthe
Size250 ha
Design2006-2017
Construction2009-2017
ClientProvincie Drenthe
TeamLeonoor van der Linden
Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk
Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk
Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk
Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk
Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk
Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk
Landschapspark Drentse Aa Recreatief netwerk