• Client: Staatsbosbeheer
  • Location: Oostvaardersplassen, Flevoland
  • Year: 2009

Dijkversterking Oostvaardersdijk & Opstappunten Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen, Flevoland - realisatie van toeristische opstappunten naar een natuurgebied. ARCADIS landschapsarchitectuur kreeg een opdracht van de Provincie Flevoland om de Oostvaardersdijk te accentueren.

Linkedin | Twitter | Facebook

Dijkversterking Oostvaardersdijk & Opstappunten Oostvaardersplassen

Deze accentuering was een plus op de versterking van de Oostvaardersdijk waarvoor ARCADIS de MER had uitgevoerd, en bedoeld om het bijzondere karakter van deze dijk te benadrukken voor passanten in het algemeen en recreanten en toeristen in het bijzonder. Hiervoor was Europese subsidie beschikbaar. Geaccentueerd dienden te worden de uitkijkplekken langs de dijk en de entrees van de dijk; daar waar men de dijk op komt. Deze entrees moesten als poorten gaan fungeren. De opgave was complex vanwege de zeer strikte waterbouwkundige beperkingen, de gewenste beheervrije/robuuste uitvoering en de eisen ten aanzien van landschap (behoud weidsheid en passend bij de maat en schaal van dijk en landschap), natuur en verkeersveiligheid.

ARCADIS landschapsarchitectuur heeft als oplossing een corten stalen scherm ontworpen van beperkte hoogte. De terra tint van het materiaal pas bij de natuurlijke omgeving van de dijk. Het materiaal past tevens bij het waterbouwkundige karakter van de dijk en kan zo aangebracht worden dat het de stabiliteit van de dijk niet aantast. In combinatie met het beter kunnen organiseren van oversteekplekken neemt de verkeersveiligheid op de dijk hierdoor zelfs toe. Als referentie naar de omliggende natuurgebieden Oostvaardersplassen en Markermeer zijn gestileerde vogelsilhouetten in het staal uitgesneden. Het scherm is zo geplooid dat parkeerplaatsen aan de entrees worden gekoppeld, terwijl ze tegelijkertijd geparkeerde auto’s grotendeels aan het zicht onttrekken. In totaal is circa 1 kilometer scherm aangelegd.

Project data

LocationOostvaardersplassen, Flevoland Google Maps
Assignmentrecreatieve opstappunten
Design2009
ClientStaatsbosbeheer
TeamTimo Cents
Dijkversterking Oostvaardersdijk & Opstappunten Oostvaardersplassen
Dijkversterking Oostvaardersdijk & Opstappunten Oostvaardersplassen
Dijkversterking Oostvaardersdijk & Opstappunten Oostvaardersplassen
Dijkversterking Oostvaardersdijk & Opstappunten Oostvaardersplassen
Dijkversterking Oostvaardersdijk & Opstappunten Oostvaardersplassen