• Client: Goois Natuurreservaat
  • Location: Hilversum regio
  • Year: 2017-2019

Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat

Hilversum regio - Hilversum - De Stichting Goois Natuurreservaat is van oudsher actief om het Gooi groen te houden voor huidige én toekomstige generaties en verdere verstedelijking tegen te gaan. Onderdeel van de visie van het Goois Natuurreservaat is de vraag: hoe om te gaan met bezoekersstromen, gastvrijheid en hieraan gekoppeld het parkeerbeleid?

Linkedin | Twitter | Facebook

Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat

De parkeerplaatsen worden omgevormd tot toegangspoorten. De beleving start vanaf de parkeerplaats. Voor het ontwikkelen van de toegangspoorten zijn op basis van verschillende inrichtingsprincipes drie inspirerende archetypen ontwikkeld om de veiligheid, het comfort, herkenbaarheid én beleving van de parkeerterreinen te vergroten. De archetypen: basis, basis plus en entree geven een indicatie van inrichting en mate van recreatieve voorzieningen. Naast de natuurlijke inrichting van de toegangspoorten zijn er ook voorstellen gemaakt voor duurzaam en robuust meubilair. De prachtige zwarte banken die door middel van een speciale behandeling behandeld zijn, zijn op zeer verschillende manieren te gebruiken. Zo kan je ontspannen in de natuur en ook werken in de natuur. USB poorten geven toegang tot elektriciteit en bieden de mogelijkheid om echt midden in de natuur te werken.

Om te komen tot de parkeervisie zijn allereerst de uitgangspunten van het bestaand beleid van het Goois Natuurreservaat in beeld gebracht en vertaald in uitgangspunten en doelen. Vervolgen zijn alle parkeer- en dagrecreatieterreinen geïnventariseerd door een multidisciplinair team bestaande uit een recreatie-expert, ecoloog, landschapsarchitect en verkeerskundige. Ook is een bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd om te onderzoeken welke parkeerterreinen een lokale en welke een regiofunctie vervullen. De uitkomsten van het onderzoek en de inventarisatie zijn verstaald naar een beoordelingskader met vijf criteria op basis waarvan het Goois Natuurreservaat nu en in de toekomt een afweging kan maken voor het wel of niet investeren in een bepaald parkeerterrein. Dit resulteert in de parkeervisie waarin per locatie wordt aangegeven of het terrein opgeheven of behouden wordt en of het terrein heringericht moet worden door het verkleinen, behouden of vergroten van de capaciteit.

Project data

LocationHilversum regio Google Maps
AssignmentGoois Natuurreservaat
Size2800 hectare
Design2017-2019
Construction2019
ClientGoois Natuurreservaat
TeamTimo Cents, Floor van Gils
In collaboration withBureau voor Ruimte & Vrije tijd
Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat
Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat
Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat
Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat
Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat
Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat
Opstappunten & toegangspoorten Goois Natuurreservaat