• Client: Gemeente Bodegraven & Initiatiefgroep aanlegsteigers
  • Location: Bodegraven
  • Year: 2014-2016

Openbare Ruimte & haven, Rijnkade, Bodegraven

Bodegraven - Arcadis landschapsarchitectuur maakte het plan voor de haven, openbare ruimte en het straatmeubilair.

Linkedin | Twitter | Facebook

Openbare Ruimte & haven, Rijnkade, Bodegraven

Juni 2012 hebben een zestal Bodegravers het plan opgevat om het aantal ligplaatsen voor de pleziervaart in de Oude Rijn in Bodegraven uit te breiden. Het initiatief is ontstaan tijdens netwerkbijeenkomsten recreatie & toerisme in Bodegraven-Reeuwijk georganiseerd door de gemeente. De initiatiegroep streeft er naar om in 2015 de steigers te realiseren. Behoudens de ontwikkeling van een passantenhaven zijn er initiatieven genomen om de Rijnkade als verblijfsgebied te verbeteren.

Belangrijke uitgangspunten in het ontwerp zijn: - een verbindingslijn die de rommelige kade over een lengte van 500 meter tot één geheel moet maken -thema elementen die verwijzen naar het historisch belang van de kade door de eeuwen heen -gebruik van mooie materialen. Aandachtspunten waren vooral parkeren en toevoegen van groen.

Project data

LocationBodegraven
Size2 ha
Design2014-2017
Construction2017
ClientGemeente Bodegraven & Initiatiefgroep aanlegsteigers
TeamTimo Cents, Hanna Prinssen
Openbare Ruimte & haven, Rijnkade, Bodegraven
Openbare Ruimte & haven, Rijnkade, Bodegraven
Openbare Ruimte & haven, Rijnkade, Bodegraven
Openbare Ruimte & haven, Rijnkade, Bodegraven
Openbare Ruimte & haven, Rijnkade, Bodegraven