• Client: Bodemzorg Limburg
  • Location: Landgraaf
  • Year: 2018

Zonnepark Landgraaf

Landgraaf - Zonne-energie kan in de toekomst voor een groot deel in onze energiebehoefte voorzien. Op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, Het Kreupelbusch, gelegen tussen de Europaweg-Noord en de Nederlands-Duitse grens ten noordwesten van Landgraaf is Bodemzorg Limburg voornemens om in de toekomst een zonnepark te realiseren.

Linkedin | Twitter | Facebook

Zonnepark Landgraaf

Het voormalig stortterrein wordt op dit moment gebruikt door wandelaars en vormt tevens een belangrijke schakel tussen de Tevener- en Brunsummerheide. Bodemzorg Limburg, de eigenaar van het terrein heeft Arcadis gevraagd een zonnepark te ontwerpen waarbij techniek, natuur en beleving één verhaal vormen. Van de totale oppervlakte van 40 hectare wordt 12,5 hectare ingericht als zonnepark. Op basis van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied; dennenbosjes, poelen, kruidenrijke mengsels en een verlaging in het terrein zijn de landschapsarchitecten van Arcadis in samenwerking met ecologen, planologen en technici aan de slag gegaan met het inrichtingsplan voor het zonnepark. Een park waar duurzame energie wordt opgewekt, waar recreanten wandelen en deze eigentijdse manier van energieopwekking kunnen ervaren.

Bij de opgang van het zonnepark op de voormalige stortplaats is direct een zichtlijn richting het noorden gesitueerd, als verlenging van de zichtlijn naar het noorden over de heidevelden richting Duitsland. De recreant ervaart hier meteen de weidsheid van de locatie. Via slingerende paden loopt de recreant om de zonnepanelen heen ontdekt meerdere uitzichtpunten, een bankje met zonnecellen wat naast zitplek dient als oplaadpunt en schapen die in het kader van landschapsbeheer hier grazen. De gladde slang, de veldleeuwerik en de rugstreeppad voelen zich hier thuis. Door het behoud en versterking van het droog schraalland, kruiden- en faunarijk grasland en Rosa canina als dotten in het landschap, blijft het geschikte habitat voor deze doelsoorten gehandhaafd.

Project data

LocationLandgraaf Google Maps
AssignmentZonnepark
Size12 ha
Design2018
Construction2020
ClientBodemzorg Limburg
TeamLeonieke Heldens, Floor van Gils, Joep van Baast
Copyright imagesJoep van Baast
Zonnepark Landgraaf
Zonnepark Landgraaf