Gertjan Jobse

Gertjan Jobse BNT

Gertjan Jobse BNT

Landscape Architect

Gertjan Jobse is een gedreven en vakkundig landschapsarchitect en prima teamspeler. Hij richt zich op regionale vraagstukken rond de thema’s water, klimaatadaptatie en energielandschappen.
Gertjan is zeer bedreven in ontwerpend onderzoek als vorm van toekomstonderzoek. Ruimtelijke kwaliteit is hierbij geen statisch gegeven, maar de uitkomst van een goed planproces.
Hij studeerde aan Wageningen Universiteit en Warsaw University SGGW (Polen) en werkte eerder voor H+N+S Landschapsarchitecten en Bosch Slabbers Landschapsarchitecten.
Gertjan Jobse is adviseur landschap bij de Commissie voor de m.e.r.
Hij is betrokken bij de Europese regio van de International Federation for Landscape Architecture (EFLA) en de Werkgroep Internationaal van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL).