LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Timo Cents

Timo Cents

Landscape Designer | Urban Planner

Met het schaarser worden van de beschikbare ruimte neemt de complexiteit van urbane projecten toe. Timo Cents beseft dat dit tot fysieke uitdagingen leidt en dat ook de invloed van belanghebbenden steeds groter wordt. Timo werkt sinds 2009 bij Arcadis aan stedelijke opgaven in binnen- en buitenland. Doordat hij zowel geschoold is in planologie als landschapsarchitectuur vormen de bebouwde en onbebouwde ruimte in zijn plannen één integraal geheel. Zijn beeldende manier van werken brengt mensen samen. Hij zet dit graag in om samen met u een succes te maken van uw stedelijke opgave. De plannen van Timo strelen niet alleen het oog maar raken ook in het hart.