• Datum: 16-01-2017

Gemeenteraad Den Haag akkoord met groenvisie agenda

Den Haag - Gemeenteraad Den Haag akkoord met groenvisie Agenda Groen voor de stad.

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Gemeenteraad Den Haag akkoord met groenvisie agenda

Gemeenteraad Den Haag akkoord met #groenvisie Agenda Groen voor de stad.
De Agenda Groen is tot stand gekomen met inzet van Haagse Kracht: belangenverenigingen, bewonersorganisaties en individuele Hagenaars hebben een waardevolle bijdrage geleverd. ARCADIS Landschapsarchitectuur & Stedenbouw heeft in opdracht van Gemeente Den Haag een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe visie voor de komende 10 jaar. In de Agenda is de visie op het vergroenen van de stad verder vormgegeven en gekoppeld aan actuele thema’s als gezondheid en klimaat. DenHaag