• Datum: 26-06-2017

Rijnkade Bodegraven krijgt boulevard uitstraling

Bodegraven - De opdracht om recreatie en toerisme te stimuleren langs de Rijnkade in Bodegraven, komt het er na vijf jaar eindelijk van. Rijnkadehaven heeft straks plek voor 40 boten en sloepen.

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Rijnkade Bodegraven krijgt boulevard uitstraling

Juni 2012 hebben een zestal Bodegravers het plan opgevat om het aantal ligplaatsen voor de pleziervaart in de Oude Rijn in Bodegraven uit te breiden. Behoudens de ontwikkeling van een passantenhaven zijn er initiatieven genomen om de Rijnkade als verblijfsgebied te verbeteren. Arcadis landschapsarchitectuur maakte het plan voor de haven, openbare ruimte en het straatmeubilair. Belangrijke uitgangspunten in het ontwerp zijn: een verbindingslijn die de rommelige kade over een lengte van 500 meter tot één geheel moet maken en thema elementen die verwijzen naar het historisch belang van de kade door de eeuwen heen . Aandachtspunten waren vooral parkeren en toevoegen van groen.

Rijnkade Bodegraven krijgt boulevard uitstraling
Rijnkade Bodegraven krijgt boulevard uitstraling
Rijnkade Bodegraven krijgt boulevard uitstraling
Rijnkade Bodegraven krijgt boulevard uitstraling