• Datum: 30-03-2017

Robbert Jongerius maakt masterplan voor de Niederrhein op de Nederlands-Duitse grens

Rivierengebied - Nationaal Rivierpark Niederrhein - Teamlid Robbert Jongerius is vorige week afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zijn masterplan is een kans om efficiënt de hoogwaterproblematiek in het rivierengebied te verhelpen en de regio een economische en ecologische impuls te geven. Zijn afstudeercommissie bestaat uit Lodewijk van Nieuwenhuijze, Jana Crepon en Patrick McCabe.

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Robbert Jongerius maakt masterplan voor de Niederrhein op de Nederlands-Duitse grens

Nationaal Rivierpark Niederrhein - Uit zijn afstudeerscriptie bleek dat de Niederrheinse Laagvlakte, tussen Duisburg en Stadsregio Arnhem-Nijmegen hét sleutelgebied is voor de hoogwaterproblematiek en dijkversterkingsopgaven in zowel Nederland als het Duitse Rhein-Ruhrgebied. De 18.000 hectare aan potentiële retentieruimte in het grensgebied kan leiden tot een waterstandsverlaging van een halve meter bij Lobith.
Door de enorme schaal van het project ziet Robbert een kans om grote ruimtelijke agenda’s, waterveiligheid, ecologie, recreatie en energie, te adresseren en te integreren in het parkontwerp. Dit levert een zeer gelaagd landschapspark op met weelderige ooijbossen die slingerend in het rivierdal liggen en een robuust recreatief netwerk met aantrekkelijke knooppunten als vesting Schenkenschans. Het park wordt dankzij strategisch geplaatste waterkrachtturbines een blauwe energiemotor die zowel stadregio Arnhem – Nijmegen als het Ruhrgebied van schone energie kunnen voorzien.

Robbert Jongerius maakt masterplan voor de Niederrhein op de Nederlands-Duitse grens
Robbert Jongerius maakt masterplan voor de Niederrhein op de Nederlands-Duitse grens
Robbert Jongerius maakt masterplan voor de Niederrhein op de Nederlands-Duitse grens