• Datum: 30-03-2017

Responsive Land van Sander Hermens in de Blauwe Kamer

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Responsive Land van Sander Hermens in de Blauwe Kamer

Een sfeerbeeld van het afstudeerproject ‘Responsive Land’ van collega Sander Hermens siert de cover van het maartnummer van het tijdschrift De Blauwe Kamer. De Blauwe Kamer is een tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, waarvan dit maartnummer aandacht besteed aan de problematiek rondom het Nederlands veenweidelandschap met het dossier ‘veenweiden/ Van wie is het veen?’. In dit dossier worden oplossingen verkend waarmee de patstelling van bodemdaling in het veenweidegebied doorbroken kan worden. Ook wordt er aandacht besteed aan de mogelijke rol die het ruimtelijk ontwerp kan spelen.
https://www.blauwekamer.nl/2017/03/13/in-het-maartnummer-van-wie-is-het-veen/

Responsive Land van Sander Hermens in de Blauwe Kamer