• Datum: 08-05-2017

Start uitvoering toekomstbestendige dijk Den Oever

Den Oever - De primaire waterkering langs de Noorderhaven van Den Oever wordt over de volledige lengte versterkt, omdat de kering niet aan de geldende veiligheidsnorm voldoet (de kering is afgekeurd op hoogte).

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Start uitvoering toekomstbestendige dijk Den Oever

Er is gekozen voor een principeoplossing van treden van beton die de golfslag moeten dempen. Zo is het mogelijk dat de dijk minimaal verhoogd en verbreed wordt. Naast alle bedrijfsgebouwen en woningen kan zelfs het historisch waardevolle peilschaalgebouw behouden blijven. De treden vormen een tribune die tevens gebruikt kan worden door recreanten of omwonenden, bijvoorbeeld tijdens de Visserijdagen. Het ommetje over de dijk blijft bestaan. Het streven van het dijkontwerp is om de Hoogwaterkering voor een periode van minimaal 50 jaar te laten voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Start uitvoering toekomstbestendige dijk Den Oever
Start uitvoering toekomstbestendige dijk Den Oever
Start uitvoering toekomstbestendige dijk Den Oever
Start uitvoering toekomstbestendige dijk Den Oever