• Datum: 01-10-2018

Triodos kantoor en station Driebergen-Zeist in uitvoering

Driebergen-Zeist - Bouwen aan een nieuw kantoor voor de meest duurzame bank van Nederland: De Triodos Bank.

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Triodos kantoor en station Driebergen-Zeist in uitvoering

De Triodos Bank heeft het landgoed de Reehorst bij station Driebergen-Zeist gekocht voor de realisatie van het nieuwe zeer duurzame kantoor en de revitalisatie en landschappelijke ontwikkeling van het landgoed, waarbij het vertalen van ‘the corporate identity’ in een ruimtelijke belevenis zeer belangrijk is.

De bestaande kwaliteiten van de Reehorst vormen het vertrekpunt. Daar wordt een nieuwe laag aan toegevoegd die je met alle zintuigen laat beleven wat de kernwaarden van de Triodosbank zijn: duurzaamheid, transparantie, uitmuntendheid en ondernemerschap. Bestaande en nieuwe kwaliteiten vormen samen een bijzondere (werk)omgeving waar iedereen welkom is. Bodem, water en lucht zijn er schoon en cultuur, natuur en economie in balans. De architectuur van gebouw en landschap volgt functie, natuur en cultuur en stelt daarbij de mens centraal. Het plan voor de buitenruimte voorziet nadrukkelijk ook in een goede aansluiting op de omgeving. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht geschonken aan de relatie met het vernieuwde stationsplein en de ecologische verankering.

<https://vimeo.com/301796572 >

Triodos kantoor en station Driebergen-Zeist in uitvoering
Triodos kantoor en station Driebergen-Zeist in uitvoering
Triodos kantoor en station Driebergen-Zeist in uitvoering
Triodos kantoor en station Driebergen-Zeist in uitvoering