• Datum: 20-05-2020

Visie Spaarnwoude 2040

Spaarnwoude - Het gebied Spaarnwoude kent een unieke centrale ligging binnen de groeiende stedenring Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen. Deze ovaalvormige agglomeratie huisvest de komende twee decennia een kwart miljoen extra inwoners, met bijbehorende behoefte aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Arcadis Landschapsarchitectuur & stedenbouw hielp mee met het vormgeven van een visie voor dit gebied.

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Visie Spaarnwoude 2040

De komende jaren gaan we meer op zoek naar het natuurlijk potentieel van het gebied en zijn bijzondere eigenschappen. Waarbij we het economisch potentieel meenemen. Dat potentieel wordt allereerst bepaald door de kwaliteiten van het gebied zoals de ligging in de omgeving en ten opzichte van de doelgroepen, de unieke (natuur-) belevingen en de iconische bestemmingen (en evenementen).

Een extra onderscheidende kwaliteit is de verweving van de natuur met het Hollandse cultuurlandschap (Oerij, dijken, Stelling van Amsterdam en Forten). Die is uniek in de wereld en kan veel sterker vermarkt worden. Spaarnwoude is door de ligging nabij Amsterdam, Haarlem en Schiphol extra kansrijk. Het economisch potentieel wordt ook bepaald door de mogelijkheden voor allerlei functies in en rond het park en door de positieve effecten op de volksgezondheid, het klimaat en het vestigingsmilieu. Dit potentieel kan beter benut worden als financiële instrumenten gebiedsgerichter ingezet en geldstromen slimmer aan elkaar gekoppeld worden. In deze visie is daarom een zoneringsmodel opgenomen met kern- en ontvangstgebieden aan de randen met meer (uitbreidings-) mogelijkheden voor (nieuwe) commerciële vrijentijdsfuncties. Daar omheen is een landschappelijke schil met niet (of minder) commerciële recreatieve voorzieningen, te midden van een landschappelijk en natuurlijk decor, met stillere en rustiekere gebieden waar de ontwikkeling van de natuur en het behoud ervan voorop staat.

Visie Spaarnwoude 2040
Visie Spaarnwoude 2040
Visie Spaarnwoude 2040
Visie Spaarnwoude 2040
Visie Spaarnwoude 2040
Visie Spaarnwoude 2040
Visie Spaarnwoude 2040