• Klant: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Locatie: Den Oever
  • Jaar: 2015

Waterfront & Boulevard, Den Oever

Den Oever - Een innovatieve dijkoplossing met twee gezichten aan de Afsluitdijk, Den Oever. Aan de ene kant een groene lage dijk aan een beschermd dorpsgezicht, aan de andere kant een boulevard aan de haven voor evenementen. Arcadis heeft in nauwe samenwerking met HHNK een dijk bedacht die het historische beeld van Den Oever niet aantast en aan de andere zijde ruim baan geeft aan evenementen en aan de havenactiviteiten. Vanaf 2017 is de bouw gestart van deze unieke dijk en zal rond de zomer van 2019 klaar zijn. Arcadis werkt sinds 2009 vanuit allerlei disciplines aan de dijk. Zo is er vanuit de teams waterkeringen, planstudies (restauratie) arcitectuur en landschapsarchitectuur integraal gewerkt aan deze oplossing die uniek is voor Nederland.

Linkedin | Twitter | Facebook

Waterfront & Boulevard, Den Oever

De dijk verhogen en verbreden is moeilijk omdat de huidige bewoners dan niet meer over de dijk heen kunnen kijken. Daarnaast is er weinig ruimte omdat aan de binnendijkse zijde historisch waardevolle gebouwen staan en aan de buitenzijde is een haventerrein met bedrijven en restaurants. “Dit type dijk kom je nergens anders tegen in Nederland en heeft ervoor gezorgd dat een karakteristiek dorpsgezicht is behouden en dat er daarnaast een boulevard is ontstaan”. Aldus Roland Hoinck van het team waterkeringen.
“Er is gekozen voor een zorgvuldige inpassing en materialisering van de dijk. Zo zijn de oude basaltstenen weer hergebruikt en is het historische peilschaalgebouw zorgvuldig ingepast. De oude coupure is twee keer zo groot geworden, maar kent nog steeds imposante eikenhouten deuren”. Aldus landschapsarchitect Timo Cents.
“Er is geprobeerd met alle wensen vanuit de omgeving rekening te houden. Zo zijn verschillende visrestaurants en andere horeca die aan de dijk liggen ingepast en zijn de bewoners actief betrokken bij het maken van keuzes voor de uitstraling van de coupure”. Volgens omgevingsmanager Marieke Voeten.

Er is gekozen voor een principeoplossing van treden van beton die de golfslag moeten dempen. Zo is het mogelijk dat de dijk minimaal verhoogd en verbreed wordt. Naast alle bedrijfsgebouwen en woningen kan zelfs het historisch waardevolle peilschaalgebouw behouden blijven. De treden vormen een tribune die tevens gebruikt kan worden door recreanten of omwonenden, bijvoorbeeld tijdens de Visserijdagen. Het ommetje over de dijk blijft bestaan. Het streven van het dijkontwerp is om de Hoogwaterkering voor een periode van minimaal 50 jaar te laten voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Projectgegevens

LocatieDen Oever Google Maps
Omvang15 ha
Ontwerp2013-2015
In uitvoering2017
KlantHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
TeamTimo Cents, Joep van Baast
Waterfront & Boulevard, Den Oever
Waterfront & Boulevard, Den Oever
Waterfront & Boulevard, Den Oever
Waterfront & Boulevard, Den Oever