• Klant: VMI
  • Locatie: Epe
  • Jaar: 2014

Campus & Bedrijfsterrein VMI Epe

Epe - Het internationaal opererende bedrijf VMI wil graag ontwikkelen op haar historische locatie. Het bedrijf is al sinds 1946 gevestigd aan de Gelriaweg in Epe.

Linkedin | Twitter | Facebook

Campus & Bedrijfsterrein VMI Epe

In de loop van de jaren heeft VMI zich op deze plek ontwikkeld tot een vooraanstaande producent van productielijnen voor de bandenindustrie. De buitenruimte dient de ‘corporate identity’ te weerspiegelen én de beoogde nieuwbouw zorgvuldig in te passen in het kleinschalige coulisselandschap. De ontwikkelingsvisie heeft een tijdhorizon van 10 tot 15 jaar.

Het ontwerp zorgt vanzelfsprekend voor een zorgvuldige inpassing van de grootschalige bouwwerken (kantoren en productiehallen) in het kleinschalige landschap. Dit gebeurt onder andere door bospercelen toe te voegen. De aanwezigheid van een beek (met een watermolen) vormt de aanleiding voor de introductie van een (ecologische) gradiënt van nat naar droog. Door aan te sluiten bij de aanwezige natuurbeheertypen wordt de EHS robuuster en wordt voldaan aan de compensatieplicht gesteld door de gemeente Epe. Maar zeker zo belangrijk is dat de buitenruimte op een positieve manier bijdraagt aan het imago van VMI. Het ontwerp weerspiegelt de trots en de innovatiekracht die VMI kenmerkt. Er is ook gedacht aan de medewerkers; zij krijgen een fijne buitenruimte om hun pauzes in door te brengen.

Projectgegevens

LocatieEpe Google Maps
Omvang15 ha
Ontwerp2014
In uitvoering2016
KlantVMI
TeamLeonieke Heldens, Joep van Baast
Campus & Bedrijfsterrein VMI Epe
Campus & Bedrijfsterrein VMI Epe
Campus & Bedrijfsterrein VMI Epe
Campus & Bedrijfsterrein VMI Epe
Campus & Bedrijfsterrein VMI Epe