• Klant: Aviko
  • Locatie: Steenderen
  • Jaar: 2015

Campus & Inpassingsplan, Aviko, Steenderen

Steenderen - Het internationaal opererende bedrijf Aviko wil graag uitbreiden op haar locatie in Steenderen (Gelderland).

Linkedin | Twitter | Facebook

Campus & Inpassingsplan, Aviko, Steenderen

Op dit moment voert Aviko diepvriesproducten, die in Steenderen worden geproduceerd, af naar zes warehouses op verschillende locaties in Nederland. Dit omdat de opslagcapaciteit in Steenderen te beperkt is. Hierdoor zijn er veel extra transportbewegingen gemoeid. Om de transportbewegingen te beperken en de efficiency in opslag te vergroten wil Aviko graag een warehouse van 35 meter hoogte met een grondvlak van 80 x 90m bouwen in Steenderen.

Het ontwerp zorgt voor een zorgvuldige inpassing van het hoge warehouse in het rivierenlandschap. De ontwikkellocatie ligt precies op de overgang van de stroomruggen naar de open broek- en komgronden van de IJssel. Juist deze overgang, in de huidige situatie te herkennen aan de kleinere groenstructuren rondom de oude boerderijen op de stroomruggen, wordt in het schetsontwerp versterkt. Bospercelen, vergelijkbaar met de omliggende percelen in de rand van het dorp, verzachten grotendeels het warehouse. Het warehouse wordt ingepast met bomen en heesters, welke aansluiten bij de natuurbeheertypen zoals aanwezig in de omgeving, grenzend aan de waterstructuren richting de IJssel. Door de waterberging, voortkomend uit deze ontwikkeling, te koppelen aan het groen, ontstaat er een belangrijke schakel in de groen- en waterstructuur rondom het dorp. De entree van het bedrijf blijft gekoppeld aan de oude lindelanen op de stroomrug. De markante laan markeert de entree en draagt, samen met de nieuwe groene zoom, bij aan het imago van het Aviko.

Projectgegevens

LocatieSteenderen Google Maps
Omvang10 ha
Ontwerp2015
In uitvoering2019
KlantAviko
TeamLeonieke Heldens, Timo Cents
Campus & Inpassingsplan, Aviko, Steenderen
Campus & Inpassingsplan, Aviko, Steenderen
Campus & Inpassingsplan, Aviko, Steenderen
Campus & Inpassingsplan, Aviko, Steenderen
Campus & Inpassingsplan, Aviko, Steenderen