• Klant: Gemeente Venlo, Provincie Limburg
  • Locatie: Venlo
  • Jaar: 2016

Brightlands Campus Venlo, Venlo

Venlo - ARCADIS landschapsarchitecten schreef een gebiedsvisie om de rol te beschrijven van het van het voormalige Floriadeterrein in de ambitie om in dit gebied een schaalsprong te maken naar een economische Campus gericht op gezonde voeding met nationale en internationale betekenis.

Linkedin | Twitter | Facebook

Brightlands Campus Venlo, Venlo

De hoofdstructuur van het gebied wordt gevormd door de bossen. Hierbinnen zijn allerlei werelden. De open of bijzondere plekken in de groengebieden vormen ontmoetingsplekken en leggen bovendien relaties met de groene structuren buiten het park. In het zuidelijk deel bestaat deze uit de waterpartijen, theaterheuvel, Sint Janskapel met de fijnschalige groenstructuur met bijzondere bomen. Rondom de Villa Flora bestaat deze uit de dennenwal en het plein. In het werklandschap worden deze meer afgekaderd door de bossen en de Mierbeek. Alles bij elkaar zorgen de landschappelijke elementen voor een duurzaam groen raamwerk waarin routes, omgevingskwaliteit, ruimte voor ontmoeting een plek vinden.

Projectgegevens

LocatieVenlo Google Maps
OpdrachtStedenbouwkundig ontwerp
Omvang66 hectare
Ontwerp2016
In uitvoering2020
KlantGemeente Venlo, Provincie Limburg
TeamJohn Boon, Timo Cents, Hans Smolenaers
Brightlands Campus Venlo, Venlo
Brightlands Campus Venlo, Venlo
Brightlands Campus Venlo, Venlo
Brightlands Campus Venlo, Venlo