• Klant: Dairy Campus Wageningen Universiteit
  • Locatie: Leeuwarden
  • Jaar: 2015

Dairy Campus, Wageningen Universiteit, Leeuwarden

Leeuwarden - ARCADIS landschapsarchitectuur & stedenbouw won de Europese tender voor de realisatie van een innovatieve Dairy Campus bij Leeuwarden. De campus kent een nieuw bezoekerscentrum, een functioneel erf en een campusgedeelte. In samenwerking met de architecten van Arcadis is een uniek terrein ontstaan die prachtig is ingepast in het landschap.

Linkedin | Twitter | Facebook

Dairy Campus, Wageningen Universiteit, Leeuwarden

Wageningen Universiteit & Research concentreert haar melkveeproefbedrijven in één nationaal centrum. In anderhalf jaar tijd wordt hiervoor de huidige proefboerderij ‘Nij Bosma Zathe’ aangepast en uitgebreid en wordt een kennis- en leercentrum gerealiseerd. Met het oog op specifieke kennis van het rundveebedrijf zochten wij samenwerking met DLV.

De Dairy Campus wordt gerealiseerd in een bijzonder en historisch landschap: het Middelzeegebied ten zuiden van Leeuwarden. Dit gebied kenmerkt zich door de enorme openheid, waarin alleen de boerderijen met hun erfbeplanting als eilanden in de ruimte liggen. Het ontwerp voor de Dairy Campus sluit op dit gegeven aan. Er is in het landschapsplan bewust ruimte gelaten tussen campus en bedrijventerrein. Daarnaast is er zorgvuldig ‘gespeeld’ met grondlichamen en erfbeplanting. Hierdoor wordt zowel gerefereerd aan de boerenerven als bijzondere doorzichten gecreëerd, die recht doen aan het karakter van dit specifieke erf. De buitenruimte draagt hierdoor bij aan het imago van de Dairy Campus. Het Q-team van de gemeente Leeuwarden sprak dan ook niet alleen haar goedkeuring, maar ook waardering uit voor het plan.

Projectgegevens

LocatieLeeuwarden Google Maps
OpdrachtCampus Design
Omvang10 hectare
Ontwerp2014
In uitvoering2015-2016
KlantDairy Campus Wageningen Universiteit
TeamPros ten Hove, John Boon, Leonoor van der Linden, Timo Cents, Hans Smolenaers, Jitse den Hoogh
In samenwerking metArcadis Architecture
Copyright afbeeldingenPhotography: Chiel de Nooyer
Dairy Campus, Wageningen Universiteit, Leeuwarden
Dairy Campus, Wageningen Universiteit, Leeuwarden
Dairy Campus, Wageningen Universiteit, Leeuwarden
Dairy Campus, Wageningen Universiteit, Leeuwarden
Dairy Campus, Wageningen Universiteit, Leeuwarden
Dairy Campus, Wageningen Universiteit, Leeuwarden