• Klant: gemeente Den Haag
  • Locatie: Den Haag
  • Jaar: 2016

Den Haag

Den Haag - Binnen de veranderde context van de groeiende klimaat adaptieve stad en met de ambitie “groen kapitaal als basis voor een goede leefkwaliteit” is gewerkt aan een nieuw beleidsplan dat past bij de tijd: een agenda voor het Haagse groen.

Linkedin | Twitter | Facebook

Den Haag

De Agenda Groen is tot stand gekomen met inzet van Haagse Kracht: belangenverenigingen, bewonersorganisaties en individuele Hagenaars hebben een waardevolle bijdrage geleverd. ARCADIS Landschapsarchitectuur & Stedenbouw heeft in opdracht van Gemeente Den Haag een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe visie voor de komende 10 jaar.

In de Agenda is de visie op het vergroenen van de stad verder vormgegeven en gekoppeld aan actuele thema’s: gezondheid, ontspanning, klimaat, biodiversiteit, imago en ontwikkeling. De ambitie per thema is een verdere kwalitatieve ontwikkeling van het Haagse groen, waarbij ruimte bestaat voor verandering en initiatief en bij ontwikkelingen groen toekomstbestendig wordt vormgegeven.

Projectgegevens

LocatieDen Haag Google Maps
Opdrachtstadsvisie
Ontwerp2016
Klantgemeente Den Haag
Den Haag
Den Haag