• Klant: Provincie Flevoland
  • Locatie: Flevoland
  • Jaar: 2014

Dijkversterkingsvisie, Dijk van een idee, Provincie Flevoland

Flevoland - Om de Flevolandse dijken toekomstbestendig te maken, zijn er pleksgewijs dijkversterkingen nodig. Flevoland wil hierbij breder kijken dan de dijk zelf en de mogelijkheden voor het koppelen van nieuwe functies aan de dijken onderzoeken. Voor het vinden van vernieuwende ruimtelijke ontwikkelingskansen is er gebruik gemaakt van ‘crowdsourcing’ via social media en de website ‘Dijk van een Idee’. Via deze site is inzicht gegeven in de projectmogelijkheden waardoor, naast de reguliere stakeholders, nieuwe (private) spelers een kans kregen om met multifunctionele oplossingen te komen.

Linkedin | Twitter | Facebook

Dijkversterkingsvisie, Dijk van een idee, Provincie Flevoland

Er kwamen maar liefst 165 ideeën voor de Flevolandse dijken binnen. De ideeën zijn verkend en doorontwikkeld tijdens brainstormsessies met betrokkenen, ‘dwarsdenkers’ (studenten en kunstenaars) en experts. Uiteindelijk zijn de ideeën door de experts beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid, waardoor er een Top-10 van kansrijke ideeën kon worden vastgesteld. Na een laatste verdiepingsslag, waarin met name naar de slagingskans is gekeken, zijn er 3 plannen geselecteerd en uitgewerkt tot uitvoerbare plannen: ‘Surf & Kiteopia’, ‘Langste Mountainbike (single-) track van Nederland’ en ‘Een B(l)oeiende dijk’. Als voorbeeld is de mountainbiketrack opgenomen. Dit plan is opgesteld met input van professionele trackbouwers en de lokale MTB-vereniging en zal gefaseerd uitgevoerd worden.

Projectgegevens

LocatieFlevoland
KlantProvincie Flevoland
TeamTimo Cents, Hans Smolenaers
Dijkversterkingsvisie, Dijk van een idee, Provincie Flevoland
Dijkversterkingsvisie, Dijk van een idee, Provincie Flevoland
Dijkversterkingsvisie, Dijk van een idee, Provincie Flevoland
Dijkversterkingsvisie, Dijk van een idee, Provincie Flevoland