• Klant: Ecoshape
  • Locatie: Houtribdijk
  • Jaar: 2015

Dijkversterkingplan, Duurzame Houtribdijk

Houtribdijk - ARCADIS landschapsarchitectuur is gevraagd door Rijkswaterstaat en Deltares om te verkennen hoe we de veiligheidsopgave van de Houtribdijk zo veel mogelijk met ‘eco-engineering oplossingen’ zouden kunnen realiseren.

Linkedin | Twitter | Facebook

Dijkversterkingplan, Duurzame Houtribdijk

Dat vergt zowel veel creativiteit, als realiteitszin! Rijkswaterstaat wil met deze oplossingen het bestaande proces een impuls geven. Zo kunnen meer doelen gehaald worden, zoals natuurontwikkeling en recreatiewaarde.

De pilot voorlandoplossing is een proef met innovatieve, natuurlijke dijkversterking voor toepassing in meren. Een voorland is een grote hoeveelheid zand, die vóór de bestaande dijk wordt gelegd. Op de proeflocatie aan de Houtribdijk is 85.000 m³ zand neergelegd en beplant met verschillende soorten vegetatie. ARCADIS landschapsarchitectuur maakte het ontwerp in samenspraak met andere specialisten van ARCADIS. De proefsectie wordt gedurende vier jaar gemonitord. De definitieve resultaten van de pilot zijn bekend in 2018. Met de kennis die hier wordt opgedaan kan het concept straks ook op andere locaties worden toegepast.

Projectgegevens

LocatieHoutribdijk Google Maps
OpdrachtDijkversterkingsplan
Omvang1 ha
Ontwerp2013
In uitvoering2016
KlantEcoshape
TeamHenk Steetzel, Timo Cents, Hans Smolenaers
Dijkversterkingplan, Duurzame Houtribdijk
Dijkversterkingplan, Duurzame Houtribdijk
Dijkversterkingplan, Duurzame Houtribdijk