• Klant: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Locatie: Petten-Camperduin
  • Jaar: 2009-2015

Kustversterkingsplan Hondsbossche & Pettemerzeewering

Petten-Camperduin - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoekt naar een innovatieve manier om de kust bij Petten/Camperduin klaar te maken voor de zeespiegelstijging ten gevolge van de klimaatsverandering.

Linkedin | Twitter | Facebook

Kustversterkingsplan Hondsbossche & Pettemerzeewering

Natuur & recreatie dient daarbij alle ruimte te krijgen. De kust wordt daarmee niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker voor natuur, recreatie en toerisme. Eind 2015 moet de kust weer op kracht zijn.

Er komt een breed zandstrand met nieuwe duinen; zowel kleinere als een groot duin dat net even lager is dan de dijk. Ook kun je straks langs de zee fietsen over een nieuw fietspad. ARCADIS landschapsarchitectuur heeft in nauwe samenwerking met betrokkenen en bewoners ontworpen aan ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is gewerkt met ontwikkelscenario’s voor het gebied, die zijn uitgewerkt in concrete bouwstenen en 4 alternatieven. In dialoog met de stakeholders is daarop een gebiedsuitwerking gemaakt voor de versterking van ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Projectgegevens

LocatiePetten-Camperduin Google Maps
OpdrachtKustversterkingsplan
Omvang25ha
Ontwerp2009-2012
In uitvoering2014
KlantHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
TeamTimo Cents, Gertjan Jobse
Kustversterkingsplan Hondsbossche & Pettemerzeewering
Kustversterkingsplan Hondsbossche & Pettemerzeewering
Kustversterkingsplan Hondsbossche & Pettemerzeewering
Kustversterkingsplan Hondsbossche & Pettemerzeewering
Kustversterkingsplan Hondsbossche & Pettemerzeewering
Kustversterkingsplan Hondsbossche & Pettemerzeewering