• Klant: Landal Land van Bartje
  • Locatie: Ees, Drenthe
  • Jaar: 2012 - heden

Vakantiepark Landal 'Land van Bartje', Ees

Ees, Drenthe - Vakantiepark Land van Bartje, ten zuiden van Borger, heeft voornemens uit te breiden. Het bestuur van de coöperatie en de parkmanager van Landal Land van Bartje heeft Arcadis Landschapsarchitectuur gevraagd een masterplan te maken voor het totale terrein.

Linkedin | Twitter | Facebook

Vakantiepark Landal 'Land van Bartje', Ees

Landschappelijke analyse heeft aangetoond dat het park zich bevindt op de overgang van het beekdallandschap van de Hunze naar de bosgebieden op de Hondsrug. Deze gebiedseigen kenmerken vormen de basis voor het masterplan. Door deze drie sferen zichtbaar en beleefbaar te maken in de openbare ruimte van het bestaande park en leidend te laten zijn voor het ontwerp van de aangekochte gronden zal het vakantiepark meer in het landschap ingepast worden en één totaalbeeld opleveren. Zo sluit de inrichting van de openbare ruimte ook aan bij de beoogde doelgroep: naast jonge gezinnen worden zo ook de natuurliefhebbers die op zoek zijn naar rust en authenticiteit aangesproken en geprikkeld. De noordelijke gronden zullen voornamelijk gebruikt worden om de facilitaire voorzieningen te huisvesten. Het zuidelijke gedeelte wordt juist een recreatief gebied met een grote Drentse boerderij waar de recreant kan rusten en kan deelnemen aan workshops en welke tevens als de toegangspoort tot Geopark de Hondsrug kan dienen.

Projectgegevens

LocatieEes, Drenthe Google Maps
Omvang25 ha
Ontwerp2012-2017
In uitvoering2017
KlantLandal Land van Bartje
TeamLeonieke Heldens, Luuk van den Berg
Vakantiepark Landal 'Land van Bartje', Ees
Vakantiepark Landal 'Land van Bartje', Ees
Vakantiepark Landal 'Land van Bartje', Ees
Vakantiepark Landal 'Land van Bartje', Ees