• Klant: Woningcorporatie De Woonplaats, Gemeente Enschede
  • Locatie: Enschede
  • Jaar: 2009-2010

Stedenbouwkundig plan, Openbare Ruimte, Pathmos, Enschede

Enschede - Sociale problemen waren mede de oorzaak van de verloedering van de buitenruimte in Pathmos. Gemeente Enschede en de woningcorporatie De Woonplaats pakten de uitdaging tot verbetering op met een breed programma, waaronder de herinrichting van de openbare ruimte.

Linkedin | Twitter | Facebook

Stedenbouwkundig plan, Openbare Ruimte, Pathmos, Enschede

ARCADIS heeft op basis van een raamovereenkomst voor Design & Construct gewerkt aan de gehele keten van visie tot beheer. ARCADIS landschapsarchitectuur heeft zorggedragen voor een totaalvisie en het totaalontwerp voor de buitenruimte. De architectuur en opzet van de historische tuinwijk Pathmos met zijn vele hofjes, park en pleinen is uniek. Naast regelmatig overleg met bewoners is er steeds aandacht geweest voor de historische kwaliteiten. De nabijheid van de stedelijke voorzieningen in het centrum van Enschede maakt deze laagbouwwijk extra aantrekkelijk voor zowel gezinnen met kinderen als senioren. Ook de centraal gesitueerde scholen en winkels in de buurt versterken deze vernieuwde wijk.

Waar eerst sprake was van leegloop en fatalisme, is er nu sprake van een wijk waar woningen weer erg in trek zijn en waar men met trots woont. De wijk en zeker het buurtpark worden opnieuw als parels gezien. Door de ordening van de buitenruimte in samenhang met de stedenbouwkundige opzet, het verwijderen van storende elementen en subtiele toevoegingen komt de schoonheid van de wijk weer tot zijn recht. Het verlichtingsplan voorziet in het aanlichten van markante plekken en hierdoor wordt de beleving van het historische karakter van de tuinwijk Pathmos versterkt. Door de intensieve samenwerking tussen landschapsarchitect, civiel-technicus en directievoerder is het project tot het kleinste detail zorgvuldig en integraal uitgewerkt. Door de toekomstbestendige inrichting en grote betrokkenheid van bewoners zal de wijk naar verwachting de nieuwe kwaliteiten kunnen vasthouden.

Projectgegevens

LocatieEnschede Google Maps
Ontwerp2009
KlantWoningcorporatie De Woonplaats, Gemeente Enschede
Stedenbouwkundig plan, Openbare Ruimte, Pathmos, Enschede
Stedenbouwkundig plan, Openbare Ruimte, Pathmos, Enschede
Stedenbouwkundig plan, Openbare Ruimte, Pathmos, Enschede