• Klant: Waterschap Hunze & Aa’s – Landkreis Leer
  • Locatie: Dollardregio, Nederland-Duitsland
  • Jaar: 2014

Dollardregio Wateren Verbinden

Dollardregio, Nederland-Duitsland - Hoe betrek je de omgeving bij het ontwikkelen van plannen voor natuur, water en landschapsontwikkeling?

Linkedin | Twitter | Facebook

Dollardregio Wateren Verbinden

Het Duitse Landkreis Leer en het Nederlandse Waterschap Hunze en Aa’s werken samen aan het interregionale project ‘Wateren Verbinden’. Voor het stroomgebied van de Unterems (beneden Eems) willen zij een handboek uitwerken voor grensoverschrijdende water- en landschapsontwikkeling. Het betrekken van de projectpartners en de regio èn het leren van elkaar zijn belangrijke thema’s binnen het project. De Duitse projectpartners zijn vooral nieuwsgierig naar de Nederlandse werkwijze met betrekking tot omgevingsparticipatie.

Naast de aanpak waarin proces, product en inspiratie als aparte werklijnen zijn ingezet kreeg dit aansprekende project een inspirerend beeldmerk mee: de lepelaar. Deze vogel, die verbonden is met natte milieus, staat tevens als metafoor voor het niet kijken naar grenzen, maar naar leefgebieden.

Projectgegevens

LocatieDollardregio, Nederland-Duitsland Google Maps
KlantWaterschap Hunze & Aa’s – Landkreis Leer
TeamTimo Cents, Sjaak Punt
Dollardregio Wateren Verbinden
Dollardregio Wateren Verbinden
Dollardregio Wateren Verbinden
Dollardregio Wateren Verbinden
Dollardregio Wateren Verbinden