• Klant: Gemeente Sud west Fryslan
  • Locatie: Makkum
  • Jaar: 2011-2013

Stedenbouwkundig masterplan, Makkum

Makkum - In het Friese Merenproject 1e fase zijn 12 Uitvoeringsprogramma’s gemaakt. Zo ook voor de gemeente Wûnseradiel. ARCADIS is gevraagd een ontwerp met uitvoeringsprogramma te maken voor Makkum.

Linkedin | Twitter | Facebook

Stedenbouwkundig masterplan, Makkum

Het uiteindelijke resultaat van dit ontwerp moet zijn dat er bestedingen aan wal worden gepleegd. Belangrijk voor de opgave is het betrekken van belanghebbenden en ondernemers. Makkum word omschreven als de toegangspoort tot Friesland.

Medio 2010 is gemeente Sudwest Fryslân gestart met het Ontwerp voor Makkum. Het Ontwerp is tot stand gekomen door middel van gezamenlijke werksessies met leden van het Projectbureau Friese Merenproject. Tijdens de sessies is, naast de visie voor Makkum, tevens gekeken naar de rode draad en het onderscheid met de Ontwerpen voor de andere toegangspoorten en watersportkernen van Fryslân. Aangezien het Ontwerp een concreet en uitvoeringsgericht karakter heeft, zijn ook inwoners, organisaties en ondernemers binnen de gemeente gevraagd hun inzichten, ideeën en wensen kenbaar te maken. Samen met hen moet het Ontwerp straks handen en voeten krijgen. De wensen hebben dan ook een nadrukkelijke plek gekregen binnen het ontwerp.

Projectgegevens

LocatieMakkum
Ontwerp2011-2015
In uitvoering2016
KlantGemeente Sud west Fryslan
TeamLeonoor van der Linden, Timo Cents
Stedenbouwkundig masterplan, Makkum
Stedenbouwkundig masterplan, Makkum
Stedenbouwkundig masterplan, Makkum
Stedenbouwkundig masterplan, Makkum