• Klant: Gemeente Yangzhou
  • Locatie: Yangzhou, China
  • Jaar: 2014

Rivierpark Masterplan, Yangzhou, China

Yangzhou, China - De Chinese stad Yangzhou ligt zo’n 300 kilometer ten westen van Shanghai. De stad ligt op een strategische plaats waar het Grote Kanaal in de Yangtze rivier stroomt.

Linkedin | Twitter | Facebook

Rivierpark Masterplan, Yangzhou, China

De stad onderscheidt zich doordat er veel aandacht is voor behoud van cultuurhistorische elementen in combinatie met duurzame ontwikkeling van de stad. Langs een zijrivier van de Yangtze is een 10 km2 groot rivierpark gepland. Dit park zal de recreatieve en ecologische kwaliteit van de stad verbeteren maar ook de waterveiligheid.

In het voorstel van ARCADIS Landschapsarchitecten gaat het park niet alleen een rol spelen in het verbeteren van de waterveiligheid maar ook van de waterkwaliteit. Het park is als het ware een watermachine waar water eerst gezuiverd wordt in kunstmatige wetlands en vervolgens water geborgen wordt, zodat in droge tijden schoon water beschikbaar is voor allerlei functies in de stad. Het park draagt ook bij aan toename van de biodiversiteit en vormt een ecologische corridor dwars door het stedelijke gebied. Tot slot zal het park in belangrijke mate bijdragen aan het imago van de stad. Want ook in het park gaan behoud van traditie en duurzame ontwikkeling hand in hand.

Projectgegevens

LocatieYangzhou, China
Omvang250 ha
Ontwerp2014
In uitvoering2015
KlantGemeente Yangzhou
TeamJohn Boon, Timo Cents, Hans Smolenaers
Rivierpark Masterplan, Yangzhou, China
Rivierpark Masterplan, Yangzhou, China
Rivierpark Masterplan, Yangzhou, China
Rivierpark Masterplan, Yangzhou, China
Rivierpark Masterplan, Yangzhou, China