• Klant: Gemeente Eindhoven
  • Locatie: Eindhoven
  • Jaar: 2012

Stadsentree Meerakkerweg-Beemdstraat, Eindhoven

Eindhoven - Om de stad aan te sluiten op de wensen van vandaag en morgen is het vernieuwen van centra, wijken, bedrijventerreinen en infrastructuur aan de orde van de dag. Deze ontwikkelingen gaan vaak ten koste van bomen.

Linkedin | Twitter | Facebook

Stadsentree Meerakkerweg-Beemdstraat, Eindhoven

In Eindhoven wilde men dit anders aanpakken bij de reconstructie van de Meerenakkerweg – Beemdstraat. Herinrichting van deze weg over bedrijventerrein Den Hurk is nodig als gevolg van de grootschalige aanpassingen aan het snelwegensysteem rond Eindhoven. Van een eenvoudige éénbaansweg over een bedrijventerrein, wordt de Meerenakkerweg-Beemdstraat een belangrijke nieuwe invalsweg van Eindhoven, een visite kaartje van de stad en daarbij zijn de nieuwe en bestaande bomen beeldbepalend; kortom een echte ‘parkway’.

ARCADIS landschapsarchitectuur heeft gekozen voor een doorgaande tweebaansweg met gescheiden rijbanen met op een aantal deeltrajecten parallelwegen. Aan de zijde van de woonwijk komt een doorgaand fietspad in tweerichtingen. De huidige weg kent een zeer gevarieerde inrichting. Zo staan er 10 verschillende boomsoorten in allerlei maten: van monumentale platanen en populieren tot iele zilverlindes die om en om worden afgewisseld met een mix van oudere Hollandse iep cultivars. Klapstuk is de nieuwe ruim 12 meter hoge Libanon ceder in het hart van de rotonde. De opzet en variatie aan bomen helpt de luchtkwaliteit maximaal te verbeteren. Al wordt het bomenplan sterk gestuurd door de beschikbare ruimte, toch is het ontwerp minder willekeurig dan het lijkt. Bewust wordt gevarieerd in dichtheden en clusters van soorten. Om goed inzicht te krijgen in het bomenplan en als communicatiemiddel naar de omgeving is door bureau Integralis een 3D animatie van het gehele traject opgesteld.

Projectgegevens

LocatieEindhoven
OpdrachtInrichtingsplan
Omvang25 ha
Ontwerp2007
In uitvoering2009
KlantGemeente Eindhoven
TeamTimo Cents
Stadsentree Meerakkerweg-Beemdstraat, Eindhoven
Stadsentree Meerakkerweg-Beemdstraat, Eindhoven
Stadsentree Meerakkerweg-Beemdstraat, Eindhoven
Stadsentree Meerakkerweg-Beemdstraat, Eindhoven
Stadsentree Meerakkerweg-Beemdstraat, Eindhoven