• Klant: Gemeente Barendrecht
  • Locatie: Barendrecht
  • Jaar: 2014

Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht

Barendrecht - De bevolking in de Rotterdamse agglomeratie is in de afgelopen decennia sterk gegroeid. De oppervlakte aan recreatiegebied is in diezelfde tijd nauwelijks toegenomen. Vrijwel alleen het recreatiegebied Oude Maas biedt nu ruimte voor openluchtrecreatie voor de inwoners van de gemeente. De behoefte aan recreatieruimte is daarom groot.

Linkedin | Twitter | Facebook

Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht

Om die reden heeft Gemeente Barendrecht de ambitie om de Zuidpolder, het landbouwgebied tussen de bebouwde kom van Barendrecht en de Oude Maas, in te richten als metropolitaans stadspark (170ha).

Een gebied dat geschikt is gemaakt voor routegebonden recreatievormen (zoals: wandelen, fietsen, skaten) en dat gecombineerd met natuurontwikkeling (verrijking ecologische waarden), behoud van cultuurhistorische waarden, stadslandbouw en het bufferen van water (in de vorm van een zoetwaterreservoir, gevoed door regenwater). Vanuit het project De Blauwe Verbinding krijgt de Zuidpolder drie functies: aanvoer van schoon water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark, recreatieve vaarroute tussen het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buytenland en de Zuidpolder èn de ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijke gebied en (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde.

Projectgegevens

LocatieBarendrecht Google Maps
OpdrachtPark
Omvang170 ha
Ontwerp2012
In uitvoering2012-2016
KlantGemeente Barendrecht
TeamJohn Boon, Timo Cents
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht