• Klant: Rijkswaterstaat
  • Locatie: Amersfoort-Utrecht
  • Jaar: 2011-2012

Landschapsplan A28 Utrecht- Amersfoort

Amersfoort-Utrecht - De A28 Utrecht – Amersfoort moest verbreed worden om het aantal rijstroken te vermeerderen en daarmee de doorstroming van het verkeer rondom Utrecht en Amersfoort te verbeteren.

Linkedin | Twitter | Facebook

Landschapsplan A28 Utrecht- Amersfoort

ARCADIS landschapsarchitectuur werd gevraagd om het landschapsplan te maken. Het landschapsplan dient een beeld van de landschappelijke inpassing van de geplande maatregelen te geven .Doel van het landschapsplan is te komen tot een integraal plan, waarin de diverse maatregelen op elkaar aansluiten en waar mogelijk elkaar versterken en waarin de ruimtelijke kwaliteit van de weg wordt vergroot.

De A28 Utrecht - Amersfoort doorsnijdt tussen Utrecht en Amersfoort drie grotere landschappelijke hoofdeenheden: het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Hiertussen zijn (smalle) overgangszones aanwezig, welke worden gekarakteriseerd door landgoederengordels. De verschillende gebieden zijn ieder afzonderlijk aantrekkelijk en waardevol, maar juist de landschappelijke variatie wordt als belangrijke kernkwaliteit voor de A28 Utrecht - Amersfoort gezien. Het landschapsplan versterkt de beleving van de verschillende gebieden en versterkt kruisende structuren. Het landschapsplan is niet alleen een plan vanuit de aspecten landschap en cultuurhistorie, maar neemt ook integraal de maatregelen op ten aanzien van ecologie en ecologische doelstellingen, inpassing van geluidwerende voorzieningen en vormgeving van watercompensatie langs de weg.

Projectgegevens

LocatieAmersfoort-Utrecht Google Maps
Omvang100 ha
Ontwerp2009-2011
In uitvoering2012
KlantRijkswaterstaat
TeamKees Neven, Timo Cents
Landschapsplan A28 Utrecht- Amersfoort
Landschapsplan A28 Utrecht- Amersfoort
Landschapsplan A28 Utrecht- Amersfoort
Landschapsplan A28 Utrecht- Amersfoort