• Klant: Rijkswaterstaat
  • Locatie: Delft-Schiedam
  • Jaar: 2011-2012

Landschapsplan A4 Delft-Schiedam

Delft-Schiedam - ARCADIS landschapsarchitectuur is gevraagd om de landschappelijke inpassing van de A4 Delft-Schiedam te ontwerpen.

Linkedin | Twitter | Facebook

Landschapsplan A4 Delft-Schiedam

Met de nieuwe weg wordt een betere bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag bewerkstelligd, waardoor er drukte is op het wegennet van Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland (A13).Het tracé loopt door een historisch kwetsbaar polderlandschap. De ontbrekende schakel van 7 km snelweg tussen Delft en Schiedam mocht er alleen komen op voorwaarde dat je de weg niet kunt horen, zien en ruiken.

ARCADIS maakte een integraal ontwerp en inpassingsplan waarin landschap, architectuur, water, verkeer, natuur, lucht & geluid optimaal samenkomen. Het plan, met een verdiepte ligging en tunnel, voegt zich in het waardevolle polderlandschap met o.a. dijklichamen, een aqua-ecoduct en herstel van historische verbindingen. Het unieke aqua-ecoduct vormt de verbijzondering van de weg die totaal ondergeschikt is aan het landschap.

Projectgegevens

LocatieDelft-Schiedam
Omvang100 ha
Ontwerp2008-2012
In uitvoering2016
KlantRijkswaterstaat
TeamKees Neven
In samenwerking metArcadis Architects
Landschapsplan A4 Delft-Schiedam
Landschapsplan A4 Delft-Schiedam
Landschapsplan A4 Delft-Schiedam
Landschapsplan A4 Delft-Schiedam
Landschapsplan A4 Delft-Schiedam
Landschapsplan A4 Delft-Schiedam
Landschapsplan A4 Delft-Schiedam