• Klant: Gemeente Oosterbierum
  • Locatie: Oosterbierum
  • Jaar: 2014-2015

Openbare Ruimte, Dorpsplan, Oosterbierum

Oosterbierum - Oosterbierum, voor het eerst genoemd in 1335, heeft een rijke geschiedenis. Het terpdorp, ontstaan op een strandwal aan de zee was een echt vissersdorp.

Linkedin | Twitter | Facebook

Openbare Ruimte, Dorpsplan, Oosterbierum

Inmiddels is de vis ingeruild voor tuinbouw en akkerbouw, maar ook wordt er in de directe omgeving zout en gas gewonnen. Er is een afspraak gemaakt met de zout- en gaswinners over het compenseren van schade door deze winningen. Dit geld is beschikbaar voor 4 dorpskernen, waarvan Oosterbierum er één van is. Daarnaast is er geld beschikbaar voor het aanpassen van de provinciale weg binnen de bebouwde kom, waardoor deze meer een verblijfsfunctie krijgt. Binnen het dorp leeft de wens om het verkeersveiliger te maken en de leefbaarheid te vergroten, onder andere door de verblijfsfunctie te vergroten. ARCADIS Landschapsarchitectuur begeleidt het participatieproces en maakt het ontwerp.

De kwaliteiten van het dorp en de plekken met een sociale functie worden bij de nieuwe inrichting benadrukt en verbonden door een dorpshart te maken: ‘de huiskamer van Oosterbierum’. Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp te vergroten is ervoor gekozen om het centrum van het dorp in te richten als 30 km-zone. Het gedeelte vanaf de komgrens wordt ingericht als 50 km-zone. De inrichting van de beide gebieden is dusdanig verschillend, dat de overgang opgemerkt wordt. De overgang zelf is vormgegeven met een as-verspringing en een vlak in een afwijkende kleur. Om de snelheid op de hoofdrijbaan zoveel mogelijk terug te dringen, is gekozen voor rabatstroken van klinkers, die de rijbaan optisch versmallen.

Projectgegevens

LocatieOosterbierum Google Maps
Ontwerp2014
In uitvoering2015-2016
KlantGemeente Oosterbierum
TeamLeonoor van der Linden, Joep van Baast
Openbare Ruimte, Dorpsplan, Oosterbierum
Openbare Ruimte, Dorpsplan, Oosterbierum
Openbare Ruimte, Dorpsplan, Oosterbierum
Openbare Ruimte, Dorpsplan, Oosterbierum
Openbare Ruimte, Dorpsplan, Oosterbierum