• Klant: Gemeente Breda
  • Locatie: Breda
  • Jaar: 2013

Stadspark Waterakkers, Breda

Breda - Tussen de natuurgebieden Breda Noord en Teteringen wordt een ecologische verbindingszone en park gerealiseerd. Het 27,5 hectare groot gebied moet hemelwater van de omliggende woonwijken bergen en natuurlijk te zuiveren.

Linkedin | Twitter | Facebook

Stadspark Waterakkers, Breda

Door hemelwater ter plaatse op te vangen en te zuiveren vormt het een prima bron voor o.a. natuur en recreatie. Dit gebied heeft een toepasselijke middeleeuwse veldnaam gekregen: 'Waterakkers', waar in de toekomst geen maïs of graan groeit maar wat in feite water ‘verbouwd’ zal worden.

Het gebied vormt een fraaie natuurlijke blauw-groene scheiding tussen Teteringen en Breda. Er is volop gelegenheid om te spelen, te recreëren, te wandelen en te genieten van de natuur. Het ontwerp bevat water- en moerasvegetaties en een oeverzwaluwenwand. Rondom de Waterakkers loopt een circuit met mogelijkheden voor sporten als hardlopen, skaten en fietsen. De dijkjes, die nodig zijn om de verschillende waterbekkens van elkaar te scheiden, zijn tevens paden. Het ontwerp omvat ook de waterbouwkundige kunstwerken. Deze zijn als fabriekseenheden in het landschap gezet. Een deel van de energie, benodigd voor de gemalen en de waterzuivering, komt van de windmolen op de verbindingsdijk. De inrichting en informatieborden nodigen uit om meer te weten te komen over de werking van het watersysteem. Waar komt het water vandaan, waar stroomt het naar toe en wat gebeurt ermee? Metingen afkomstig van de meetpunten worden getoond via de website en gebruikt voor de regeling van het watersysteem.

Projectgegevens

LocatieBreda Google Maps
Omvang15 ha
Ontwerp2010
In uitvoering2012
KlantGemeente Breda
TeamWouter Schik, Timo Cents
Stadspark Waterakkers, Breda
Stadspark Waterakkers, Breda
Stadspark Waterakkers, Breda
Stadspark Waterakkers, Breda
Stadspark Waterakkers, Breda
Stadspark Waterakkers, Breda