• Klant: Gemeente Leek
  • Locatie: Leek
  • Jaar: 2008-2012

Stedenbouwkundig plan & waterzuiveringspark, Leek

Leek - Het stedenbouwkundig project ‘Oostindië’ in Leek, dichtbij de stad Groningen omvat 15 tot 20 hectare bebouwing, een centraal wijkpark en groenzones.

Linkedin | Twitter | Facebook

Stedenbouwkundig plan & waterzuiveringspark, Leek

ARCADIS heeft de Europese aanbesteding van dit project gewonnen. Deze bestaat uit een integraal planontwerp, een plan van aanpak, een beheer- en onderhoudsplan en de financiële aanbieding. ARCADIS landschapsarchitectuur heeft in samenwerking met Copijn het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en de wijkparken vormgegeven.

In het ontwerp van de wijk zijn de waterzuiveringsfunctie (helofytenfilter), de recreatieve functie (wijkpark) en duurzaamheid (hergebruik van 20.000 m3 vrijgekomen leem) samengevoegd. Het park ‘De Leemvallei ’is een zeer herkenbaar element in de nieuwe wijk Oost-Indië. Naast een prettige verblijfsruimte vormt het de recreatieve verbinding tussen de wijk en het buitengebied. De randen van het park worden gevormd door water en hoger gelegen helofytenfilters opgebouwd met leem uit het gebied. Vanuit de wijk kijkt men naar de ruige, bloemrijke bermen met enkele elzen, die overgaan in de taluds van de filters. Het strakke uiterlijk van het riet in de filters staat in contrast met de grillige vormen van de bomen en beplanting, er ontstaat zo een gelaagdheid van beplanting.

Projectgegevens

LocatieLeek Google Maps
Omvang45 ha
Ontwerp2006-2012
In uitvoering2010-2012
KlantGemeente Leek
TeamLeonoor van der Linden, Timo Cents
In samenwerking metCopijn
Stedenbouwkundig plan & waterzuiveringspark, Leek
Stedenbouwkundig plan & waterzuiveringspark, Leek
Stedenbouwkundig plan & waterzuiveringspark, Leek
Stedenbouwkundig plan & waterzuiveringspark, Leek
Stedenbouwkundig plan & waterzuiveringspark, Leek