• Klant: Gemeente Enschede
  • Locatie: Enschede
  • Jaar: 2006

Stadspark Zweringbeekpark, Enschede

Enschede - Waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de beek en de gemeente Enschede is eigenaar en beheerder van het parkgebied. Beide instanties zochten samen naar mogelijkheden om het gebied beter in te richten.

Linkedin | Twitter | Facebook

Stadspark Zweringbeekpark, Enschede

In 2006 werd ARCADIS landschapsarchitectuur ingeschakeld om gezamenlijk met bewoners een ontwerp te maken waar in de wensen van het waterschap en de gemeente werden gecombineerd. De opdracht aan het Atelier Landschapsarchitectuur van ARCADIS luidde: “ontwikkel een ecologische zone met een waterparkachtig karakter met diverse recreatieve voorzieningen”.

Het park is gesitueerd tussen de woonwijk Ruwenbos en de Rijksweg A35. Onder de hoogspanningsmasten, tussen de wijk en de weg, kon niet worden gebouwd. Het werd een braakliggend terrein van 1,8 kilometer lang en 17 hectare groot waartussen de Zweringbeek stroomt. Er werd besloten een veerkrachtige beek te ontwerpen, stromend door een ecologische zone met retentiemogelijkheden voor het stedelijk gebied. Tegelijkertijd moest de beek een prettige en veilige woonomgeving bieden. Tegenwoordig erkent men de belevingswaarde van water in de stad. Water moet mooi, schoon en bereikbaar zijn en levert hierdoor een belangrijke belevingswaarde van de stad. Mensen zitten bij, wandelen en fietsen langs, vissen in en wonen aan het water. Kortom: genieten van ruimte, natuur en stromend water.

Projectgegevens

LocatieEnschede Google Maps
Omvang25 ha
Ontwerp2007
In uitvoering2009
KlantGemeente Enschede
TeamLeonoor van der Linden
Stadspark Zweringbeekpark, Enschede
Stadspark Zweringbeekpark, Enschede
Stadspark Zweringbeekpark, Enschede
Stadspark Zweringbeekpark, Enschede