Gertjan Jobse

Gertjan Jobse BNT

Gertjan Jobse BNT

Landschapsarchitect

Het versterken van onze dijken, verbreden van snelwegen of het plaatsen van windmolens zijn opgaven die vaak gevoelig liggen bij de omgeving. Gertjan Jobse begrijpt de uitdagingen die spelen bij dergelijke regionale opgaven en deelt deze kennis graag in uw voordeel. Van het objectief bepalen van de milieueffecten tot ontwerpend onderzoek; Gertjan is de gedreven en vakkundige adviseur. Hij legde de basis voor zijn kennis tijdens zijn studie aan Wageningen Universiteit en Warsaw University SGGW (Polen). Daarna ontwikkelde hij zich verder in de praktijk bij H+N+S Landschapsarchitecten, Bosch Slabbers Landschapsarchitecten en, sinds 2007, bij Arcadis. Gertjan bundelt expertise en analytisch inzicht met als resultaat meer draagvlak voor uw plannen op het regionale schaalniveau en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit daarvan.