LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Luuk van den Berg

Luuk van den Berg

Landschapsarchitect

Complexe landschappelijke opgaven vragen om gedegen analyse en een integrale aanpak. Luuk van den Berg is in staat om de complexiteit van een project voortvarend aan te pakken door verschillende lagen van het landschap en de bijbehorende belangen en wensen samen te brengen. Doordat hij het project zorgvuldig en nauwkeurig aangepakt is hij instaat het ontwerpproces goed te stroomlijnen met als resultaat in de context passend én door de omgeving breed gedragen ontwerp. Luuk heeft een brede interesse en ervaring in complexe landschappelijke opgaven op verschillende schaalniveaus en in diverse ontwerpstadia. Door ruim 5 jaar ervaring, zijn onderzoekende houding en de daarbij bijbehorende creativiteit komt hij met verrassende én betaalbare oplossingen voor complexe ontwerpvraagstukken. Luuk is graag bereid u te helpen met landschappelijke ontwerpopgaven aan de hand een uitgebreide analyse en een gedegen ontwerponderzoek met als doel een aantrekkelijk ontwerp voor iedere belanghebbende.