Sander Hermens

Sander Hermens

Sander Hermens

Landschapsontwerper

De bodemdaling in de uitgestrekte veenweidegebieden in het westen van Nederland is een groot maatschappelijk probleem. Sander Hermens studeerde aan de Wageningen Universiteit af op een ontwerpend onderzoek naar een integrale oplossing voor dit probleem. Hij won daarmee de eerste prijs van de internationale IFLA student competition 2016. Voor de Noordelijke Maasvallei ontwerpt Sander mee aan het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP). Zijn visie op deze opgave brengt hij op een aantrekkelijke en beeldende wijze voor het voetlicht. Zijn kennis en kunde op het raakvlak van water en landschapsarchitectuur zet hij graag in om ook uw project verder te helpen.