Speerpunt

Water

Water

Zwakke schakels in de kust, beekprojecten in oost en zuid Nederland en Ruimte voor de Rivierprojecten zijn omvangrijke opgaven die vaak diep ingrijpen in het landschap en in de leefomgeving van mensen. Wij gebruiken onze creativiteit om tot oplossingen te komen die niet alleen inspirerend zijn en ‘nieuwe’ aantrekkelijke landschappen opleveren, maar die ook maakbaar zijn. Samen met andere relevante specialisten werken we stap voor stap naar mooie én te realiseren oplossingen.