• Date: 28-02-2023

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2022

Landgoederezone Baakse Beek - Juryvoorzitter Walter Hamers (voorzitter Gelders Genootschap) maakte dinsdag 19 december 2022 de winnaar van de juryprijs bekend: Landgoederenzone Baakse Beek in gemeente Bronckhorst. Agrarisch landgebruik moet zich aanpassen aan bodem en water. Daarvoor werken landgoedeigenaren samen met onder meer Waterschap Rijn en IJssel en agrariërs. Ze zetten onder andere gebieden onder water om water op te slaan en planten klimaatbestendige begroeiing. Hamers: “Ze pakken niet alleen de droogte aan. Ze zorgen voor kwaliteit van het landschap langs de beek en 30 hectare mooie nieuwe natuur. Ze hebben aandacht voor het hele gebied én individuele kavels. Noodzaak en ruimtelijke kwaliteit gaan samen. Zo worden grote uitdagingen haalbaar. Ze hadden ook lef om de omgeving en organisaties te betrekken en te zorgen voor een cultuuromslag.” De winnaars zijn trots. “10, 15 jaar geleden stonden partijen tegenover elkaar. Ze wilden allemaal iets anders: natuur, landgoederen behouden, dat het gebied open bleef voor recreatie, landbouw. Wat ons allemaal raakte: klimaatverandering. We vonden dat we zelf verantwoordelijk waren. Water en bodem zijn leidend. Het waren vaak hele moeilijke keuzes, maar die samen maken helpt.”

Het juryrapport:

Met deze prijs wil de jury het signaal afgeven dat klimaatadaptatie van levensbelang is en dat ruimtelijke kwaliteit een heel geschikt perspectief is om opgaven rond klimaatadaptatie aan te pakken. We moeten niet alleen praten over problemen rond verdroging, maar ermee aan de slag gaan in samenwerking met alle belanghebbende partijen. Landgoederenzone Baakse Beek is hierdoor een inspirerend voorbeeldproject. De jury prijst het lef van het waterschap om deze cultuuromslag binnen de eigen organisatie aan te gaan. Dit project laat zien dat zo een grote opgave niet bedreigend is, maar juist tot meer kwaliteit leidt. Een voorbeeld, een rolmodel voor de aanpak van komende grote vraagstukken in de provincie Gelderland.