• Date: 08-12-2020

Uitvoering busplein station Roermond

Roermond - “Trots op het nieuwe busstation van Roermond." Wij ARCADIS Architectuur & ARCADIS Landscape Architecture & Urbanism hebben de afgelopen 1,5 jaar met plezier gewerkt aan dit ontwerp.

De manier waarop mensen reizen is aan het veranderen. Ze willen reizen als een beleving ervaren waarbij het beste van nieuwe technologie, bestaande transportmiddelen én een aantrekkelijke omgeving naadloos gecombineerd worden. Vanuit dat begrip hebben we een hoogwaardige openbare ruimte ontworpen waar reizigers samenstromen op de nieuwe OV boulevard, zoals Roer en Maas dat al eeuwen doen in dit prachtige Roermond! De vergroening van het stationsgebied zorgt daarnaast voor het tegengaan van hittestress, het bevorderen van biodiversiteit en het afvangen van fijnstof. Het resultaat is een aantrekkelijk busstation en OV boulevard waarin bestaande transportmiddelen (bus en trein) beter met elkaar verbonden zijn als 1ste fase van het vernieuwde stationsgebied.