• Datum: 17-12-2021

Groenstructuurplan Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân - "De gemeente Noardeast-Fryslân ontvangt 300 nieuwe bomen" en “Kapbeleid Noardeast-Fryslân onder vuur”. Bomen en het openbaar groen stonden afgelopen jaar in de Gemeente Noardeast-Fryslân volop in de belangstelling.

Afgelopen donderdag (16/12/2021) heeft de gemeenteraad het Groenstructuurplan Noardeast-Fryslân vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente de basis gelegd voor een duurzame, toekomstbestendige groenstructuur in 2050 waarmee de biodiversiteit wordt vergroot.

Om deze mijlpaal te halen heeft de gemeente in het voorjaar 2021 Arcadis gevraagd hen te ondersteunen. Ze kwamen bij Arcadis vanwege onze kennis en ervaring met het opstellen van de groenstructuurplannen voor Gemeente Dongeradeel en Gemeente Dantumadiel.

Onze collega Landschapsarchitect Peter Westerink verteld: “Ik ben trots dat we gezamenlijk een hoge ambitie voor de groenstructuur voor de lange termijn hebben geformuleerd. Met deze ambitie wordt er meer groen aangelegd (1 boom per inwoner in 2050) en gekozen voor gevarieerd en toekomstbestendige soorten waarmee de dorpen, het landschap en de biodiversiteit versterkt worden. Kwaliteit van het groen is hierbij leidend. Het huidige en toekomstige groen moet volwassen kunnen worden en de bomen monumentaal.
Deze ambitie samen met de landschappelijke kwaliteiten, welke prachtig zijn beschreven in de Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân, vormen een sterke basis voor het groenstructuurplan. Het groenstructuurplan geeft antwoordt op de volgende drie vragen: (1) Wat is ervoor nodig om ons groen volwassen te laten worden en onze bomen monumentaal? (2) Waar willen we meer groen aanleggen? Welke locaties dragen het meeste bij aan de gewenste groenstructuur? (3) Welke (boom) soorten zijn geschikt voor een gevarieerd en toekomstbestendig groenstructuur?”

Een belangrijk moment in het project was de door de gemeente georganiseerde live-uitzending 'Us Griene Omjouwing' via tv en internet. Deze uitzending samen met de Storymaps die we voor het biodiversiteitsplan en groenstructuurplan hebben gebouwd bood de bewoners de mogelijkheid om op een hun geschikt moment mee te denken met de plannen. Peter Westerink: “Wat mij betreft, is een dergelijke uitzending en Storymaps van grote meerwaarde en zeker voor herhaling vatbaar bij toekomstige projecten.”

Het Groenstructuurplan biedt de bewoners en de gemeente duidelijkheid over de toekomstige groenstructuur. Welke bomen en boomstructuren zijn van belang en moeten beschermd worden? En waar willen we nieuwe bomen planten? Met het vastgestelde Groenstructuurplan in de hand gaat de gemeente samen met haar inwoners aan de slag!

Het groenstructuurplan, de Live-uitzending en de Storymaps via de volgende link: https://lnkd.in/gBnaGMC5.