LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Embracing water

Water is de bron van al het leven. Aan de ene kant stijgt de zeespiegel en ontstaat er steeds vaker wateroverlast door piekbuien. Aan de andere kant zijn er toenemend periodes met een tekort aan water waardoor verdroging ontstaat en er niet overal voldoende drinkwater beschikbaar is. Onze mensen hebben wereldwijd geleerd hoe waterproblemen opgelost kunnen worden en bouwen hierop voort om u te helpen bij uw wateropgave. Wij werken samen met u aan veilige, schone én mooie watersystemen - of het nu gaat om hoogwaterbescherming, het verbeteren van de waterkwaliteit van onze beken of het vasthouden van water in steden. Door de prettige samenwerking met bijvoorbeeld onze hydrologen en ecologen ontwerpen we inspirerende oplossingen die niet alleen mooi zijn maar ook maakbaar.

Kan op dit moment geen content laden van Instagram