• Datum: 20-07-2021

Hoogwater in Limburg

Limburg, Noordelijke Maasvallei - Wat er de afgelopen dagen in Limburg is gebeurd is rampzalig en we leven mee met alle slachtoffers. In de toekomst zullen we vaker met dit soort extreme weersomstandigheden te maken krijgen door het veranderende klimaat. Dit maakt het noodzakelijk om ons landschap voor te bereiden op de toekomst.

Waterschap Limburg versterkt de komende jaren, binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de dijken op vijftien locaties tussen Nieuw Bergen en Thorn. Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw, als onderdeel van Ingenieursbureau Noordelijke Maasvallei, is sinds 2016 betrokken bij de dijkversterking en rivierverruiming langs de Maas in opdracht van Het Waterschap Limburg. Dit is niet alleen een technische, maar zeker ook een ruimtelijke opgave. Onze rol is dan ook om  de ruimtelijke kwaliteit en integraliteit bij de dijkversterking te borgen.

Een voorbeeld hiervan is Well waar een, na 1995 aangelegde, dijk het dorp en achterliggende landschap beschermd. Het idee is hier om ruimte te geven aan een groene rivier door de dijk te terug te leggen waardoor er waterstandverlaging gerealiseerd kan worden. De kernen van Oud Well en Elsteren, die in het winterbed liggen, worden met een zo compact mogelijke kering conform wettelijke norm beschermd.

Andere dijkprojecten waar gebiedsontwikkeling wordt gekoppeld aan de dijkversterking zijn Arcen en Lob van Gennep.

Door het huidige extreme hoge water voelen we ons nu meer dan ooit betrokken bij de dijkversterkingsopgave en zien we het als een previlige te mogen werken aan het beschermen van ons allemaal.