• Datum: 11-05-2023

Regenerating landscapes – nieuwe landelijke opgaves toegevoegd aan onze website!

De druk op het landelijke gebied neemt toe, onder andere door de groei van steden, verandering van het klimaat en de toenemende vraag naar een duurzaam bestaan. Wij begrijpen maar al te goed dat opgaven als de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, het vergroten van de biodiversiteit, waterveiligheid en droogtebestrijding juist hier plaatsvinden. Al meer dan 70 jaar zijn we als landschapsarchitecten betrokken bij ruimtelijke vraagstukken in het landelijke gebied. Sinds enkele jaren zien we een toenemende behoefte om de verschillende sectorale vraagstukken te integreren tot één duurzame oplossing. Beredenerend vanuit de landschappelijke identiteit van de plek creëren we een gebied waar mensen gelukkig en gezond kunnen leven en ook plek is voor natuur.