• Klant: CBRE Global Investors
  • Locatie: Amsterdamse Poort

Amsterdamse Poort

Amsterdamse Poort - Bewoners van Amsterdamse Poort gaan graag naar buiten om te ontspannen in het gebied. Echter treffen ze er een fysieke omgeving die niet bepaald bijdraagt aan hun gezondheid; er is weinig groen, hittestress en wateroverlast dit vormt reële risico’s. CBRE Global Investors nam daarom het initiatief het gebied, duurzamer te maken en beter te laten bijdragen aan de gezondheid van bewoners en bezoekers. Dit in nauwe samenwerking met gemeente Amsterdam en bewoners en ondernemers.

Projectgegevens

LocatieAmsterdamse Poort
KlantCBRE Global Investors
TeamJohn Boon, Bas Dijkhoff, Robert Kruijt
In samenwerking metMVSA, Paul de Ruiter Architects en VOCUS Architecten
Amsterdamse Poort
Amsterdamse Poort
Amsterdamse Poort

Voor de uitwerking van hun plannen benaderde CBRE Arcadis. Door onze publicatie ‘Gezonde Stad Index’ wist CBRE dat wij veel kennis hadden op dit gebied. Samen met de gerenommeerde architectenbureaus MVSA, Paul de Ruiter Architects en VOCUS Architecten gingen wij deze mooie uitdaging aan!

Landschapsarchitect John Boon, die werkte aan dit project, vertelt: “Eerst gebruikten we data en GIS-analyses om de huidige situatie van Amsterdamse Poort te vergelijken met Amsterdam als geheel en de andere 19 steden uit onze Gezonde Stad Index. Op basis daarvan werd snel duidelijk waar winst te halen valt. Op hoofdlijnen komt het neer op minder verharding, meer groen en meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te bewegen”. Zijn collega Jeroen Hoogenraad vult aan: “In de praktijk blijkt al die verharding helemaal niet noodzakelijk te zijn om het gebied goed te laten functioneren. Bovendien kunnen we de parkeerdaken omvormen tot daktuinen omdat er feitelijk een overschot aan parkeerplaatsen is”.

Het plan voorziet dan ook in een flinke afname van het verharde oppervlak en het toevoegen van groen, zowel in de openbare ruimte als in de semi-openbare binnentuinen. Bewegen wordt gestimuleerd door onder andere de wandelroutes richting het na-bijgelegen park aantrekkelijker te maken en door voorzieningen als sportveldjes en een klimmuur toe te voegen. Zitmeubilair wordt zodanig geplaatst dat ontmoeting gestimuleerd wordt. Vanuit de woningen neemt het zicht op groen enorm toe. CBRE heeft een concreet monitoringsprogramma opgezet waarmee de gewenste veranderingen worden gemeten.

In de nabije toekomst draagt de fysieke ruimte van Amsterdamse Poort positief bij aan de gezondheid van bewoners en bezoekers. Uit onderzoek is gebleken dat in deze wijk juist mensen wonen met een verhoogd risico op gezondheidsklachten. We zijn er dan ook trots op juist hier het verschil te kunnen maken!