• Klant: Gemeente Barendrecht
  • Locatie: Barendrecht
  • Jaar: 2012

Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht

Barendrecht - Het stedelijke gebied in de Rotterdamse agglomeratie is in de afgelopen decennia sterk gegroeid. Om de waterkwaliteit in het stedelijke gebied van Barendrecht te vergroten en de recreatieve en ecologische waarde van het watersysteem te vergroten, werkten we samen met de gemeente aan de herinrichting van de Zuidpolder. Zodoende is tussen Barendrecht en de Oude Maas ongeveer 110 ha agrarisch gebied getransformeerd tot een eigentijds landschapspark met (schoon)waterberging.

Projectgegevens

LocatieBarendrecht Google Maps
OpdrachtVisie, Masterplan
Omvang110 hectare
Ontwerp2012
In uitvoering2012-2016
KlantGemeente Barendrecht
TeamJohn Boon, Hans Smolenaers
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht
Landschapspark Zuidpolder, Rotterdam Regio, Barendrecht

De Zuidpolder, onderdeel van het project De Blauwe Verbinding, heeft drie functies. Allereerst het bergen van schoon water voor het stedelijke watersysteem, ten tweede een recreatieve vaar-, fiets- en wandelroute tussen het Zuiderpark en Het Waaltje én ten derde een ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijke gebied en (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde.

In het ontwerp zijn waterberging, recreatie en ecologie volledig geïntegreerd. Samen vormen deze functies een aantrekkelijk nieuw landschap aan de zuidrand van Barendrecht. Door een uitgekiend watersysteem wordt in natte tijden schoon water geborgen, waarmee in droge tijden de sloten in het stedelijke gebied op peil worden gehouden. Het landschapspark is inmiddels goed ontdekt door recreanten; er wordt gekanood, gefietst, gewandeld, geskeelerd en paardgereden. Ook kinderboerderij De Kleine Duiker (eveneens door ons ontworpen) en Theehuys Polderzicht (door ons ingepast) worden goed bezocht. Tot slot profiteert ook de natuur van de gehele ontwikkeling. Veel weide-, water- en bosvogels vinden er een leefgebied evenals bijzondere planten zoals harige ratelaar en gevlekte rietorchis.